Cài đặt công cụ đặt hàng

Trang chủ / Hướng dẫn

1.Click vào nút "Công cụ đặt hàng"

2. Lựa chọn loại trình duyệt và chọn cài đặt. Sau khi click "Công cụ đặt hàng" -> sẽ hiển thị ra trang công cụ -> các bạn nhấp vào nút [Add to Chrome] màu xanh dương.

3. Sau khi click [Add to Chrome] -> sẽ hiển thị popup -> các bạn nhấp vào nút [Add Extension]

4. Cài đặt thành công