Bảng phí dịch vụ khác

Trang chủ / Bảng phí dịch vụ khác

A, Phí dịch vụ kiểm đếm

Số lượng sản phẩm / đơn hàng Mức phí / sản phẩm
1-2 sản phẩm 5,000
3-10 sản phẩm 4,000
11 - 50 sản phẩm 3,500
51 - 100 sản phẩm 3,000
101 - 150 sản phẩm 2,500
> 150 sản phẩm 2,000

B, Phí dịch vụ đóng kiện gỗ

Phí đóng kiện gỗ Mức phí / 1m3
1 m3 530,000

C,Phí dịch vụ đóng hàng dễ vỡ

Phí đóng hàng dễ vỡ Mức phí
1 m3 150,000(Mức phí tối thiểu là 10,000)